Gazdasági mediáció

Tulajdonostársak, cégek közötti jog- és érdekviták, szerződésszegés, elszámolási vita, munkahelyen belüli konfliktusok, munkavállaló és munkáltató közötti viták, társasházi, közös tulajdon kezelés és megosztása körüli, valamint szomszédjogi viták és még sok más ügy adódik a gazdasági és a hétköznapi életben, melyeknek békés megoldása sokkal célravezetőbb, mint egy évekig elhúzódó, drága per.

Az üzleti, munkahelyi partnerrel, főnökkel fennálló kapcsolat fontos lehet a jövőre nézve is, a pártatlan, diszkrét vitarendezés előnyösebb, mint a bíróságon kiteregetni üzleti titkokat, személyes adatokat, körülményeket.

Gyakorló ügyvédként tisztán látom, hogy a mediáció előnye ezen a területen is szembeötlő, hiszen rugalmas, olcsóbb, gyors és önkéntes vállaláson alapuló megegyezést és teljesítést eredményez. Nincs veszíteni való, ugyanis a mediáció sikertelensége esetén a peres eljárás illetékébe bele lehet számítani a mediációra fordított költségeket (legfeljebb 50.000,- Ft erejéig).

Bírósági eljárás esetén – melynek kimenetele az új jogszabályok miatti jelenlegi jogbizonytalanság miatt is kétséges – egy tízmillió forint összértékű jogvita esetén számolni kell 6% eljárási illetékkel (600.000,- Ft), egyéb perköltséggel (szakértői díjak, útiköltség stb.: kb. 400.000,- Ft), ügyvédi munkadíjjal (500.000,- – 1.000.000,- Ft). Ha nincs önkéntes teljesítés a pervesztes fél részéről, a végrehajtás költségeit is előlegezni kell, mely a félmillió forintot is elérheti. Ekkor érheti az igazán nagy pofon a pernyertes felet: ha a végrehajtásra már „nem marad” végrehajtható vagyon, amiből megtérülhet a követelés… viszont marad a sok megelőlegezett költség a „nyertes” nyakán.

Ezzel szemben a mediációs eljárásban (annak hosszától és a probléma bonyolultságától függően) 5-15 mediátori munkaóra költségével, illetve ha a felek közjegyzői vagy ügyvéd által ellenjegyezett okiratba foglalják az egyezséget: a követelés értékéhez viszonyított kb. 1-2%-os költséggel kell számolni.

Ha a gazdasági, munkahelyi partnerrel, szomszéddal, szolgáltatóval/ügyféllel való hosszú távú kapcsolat fenntartása is cél: jó döntés a közös megegyezés, mert ez segíti elő a jövőbeni együttműködést, a helyes, célravezető kommunikációt.

BLOG

Referenciák